Karin van Ringen Fonds

Op 17 maart 2017 overleed, 63 jaar oud, Karin van Ringen, rechter in Amsterdam. Een bijzondere dame met een ruime belangstelling voor de aangename kanten van het leven. Haar dood kwam niet onverwacht, tijd genoeg voor een testament waarin ze een aanzienlijk deel van haar vermogen naliet aan een door haar opgericht fonds waarmee ze een steentje wilde bijdragen aan die prettige zaken.
Het fonds kreeg haar naam, in het bestuur namen naast haar de vrienden Paul Arnoldussen, Lioe Tan en Bas Lubberhuizen zitting. Kort na Karins dood trad Mercedes Grootscholten, een vierde vriend, toe.
Karin had geen bezwaar tegen grootse festijnen, maar haar hart ging toch vooral uit naar de kleinere culturele initiatieven. Verrassende theaterprogramma’s in minder bekende zaaltjes, boekjes in kleine oplagen, boeiende maar wellicht noodlijdende krantjes. Ze formuleerde de doelstelling van het fonds aldus: “het financieel ondersteunen van kleinschalige culturele activiteiten, vooral op het gebied van literatuur, theater en/of journalistiek.” Nog net bijtijds, we zaten in een Amsterdams café, voegde ze daar aan toe: ‘waaronder tevens begrepen alle activiteiten in het kader van het behoud van het “culturele erfgoed het Bruine Café”.’
Niet dat ze meende het bruine café te kunnen redden, daar is een onoverzichtelijk groot bedrag voor nodig, ze dacht ook niet aan het geven van rondjes door het fonds, hoe vrijgevig ze ook was, maar aan stimulerende zaken: een gedenkboekje, viering van een jubileum en wat dies meer zij.
De Stichting Karin van Ringen Fonds is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI hoeft geen schenkingsrecht of successierecht te betalen over schenkingen en erfenissen en een donateur kan giften van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting aftrekken. Ook het werven van donateurs voor het fonds ziet het bestuur dus als taak – en als genoegen. Karin had een ruime vriendenkring waaruit we enthousiaste reacties kregen. Naast de formeel verplichte verslaglegging zal het bestuur regelmatig nieuwsbrieven verzenden waarin in minder formele taal over het reilen en zeilen van het Karin van Ringen Fonds wordt bericht. Wie op “Nieuwsbrief per email” drukt verzekert zich van ontvangst.