LET OP: Bij het omschakelen naar een andere hostingprovider is er iets mis gegaan waardoor mail die via de contactbutton verstuurd is tussen 4 en 18 januari 2018 niet is aangekomen. Mocht u gedurende deze periode met ons contact hebben willen opnemen vragen wij u om dit opnieuw te doen.


De Stichting is gevestigd aan de Groenburgwal 65 D,1011 HT te Amsterdam.
Alle informatie van de Stichting wordt gepubliceerd op de website www. karinvanringenfonds.nl

Contact via info@karinvanringenfonds.nl
Subsidieaanvragen en ander contact via info@karinvanringenfonds.nl

Subsidieverzoeken

Het bestuur pretendeert te handelen “in de geest van Karin.” Natuurlijk is dat arbitrair, menigeen heeft een eigen beeld van Karin. Maar omdat er veel meer aanvragen binnenkomen dan er binnen het beperkte budget te honoreren valt hanteren we een aantal vuistregels waarvan we weten dat ze uit haar hart gegrepen zijn:

-een project dient dermate kleinschalig te zijn dat een bijdrage van het fonds doorslaggevend is. Dat is het niet als de aanvraag gaat om minder dan dertig procent van de totale kosten van het project.

-een zekere maatschappelijke relevantie maakt onderdeel uit van de overwegingen;

-oorspronkelijkheid prevaleert boven gebaande paden.

- aanvragen die betrekking hebben op Amsterdam hebben een streepje voor.

- liever meerdere kleine subsidies dan enkele grote.

- ook ouderen kunnen originele initiatieven nemen.


Zie verder het beleidsplan van de Stichting.

Subsidieverzoeken worden bij voorkeur vergezeld van een (desnoods voorlopige) begroting en een zo precies mogelijke omschrijving van de activiteit.

Het bestuur van het fonds stelt zich voor naast subsidies ook garantstellingen te verstrekken. Inhoudelijk zullen de criteria niet anders zijn, de zakelijke aspecten worden per geval bekeken.


Op de aanvraag zal zo snel mogelijk worden gereageerd, wellicht met een vraag om nadere verheldering.
Het bestuur tracht een zo objectief mogelijk besluit te nemen, maar realiseert zich dat ook die objectiviteit omstreden kan zijn. Daarom zal discussie over zo’n besluit worden vermeden. Bij afwijzing zal het besluit slechts beknopt worden gemotiveerd. Een afwijzing kan ook voortkomen uit een te groot aantal aanvragen.De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam, KvK nr 68038356
RSIN nummer : 857275677